Bob Dylan og det lidende mennesket

Dato: torsdag 15. juni
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville
Pris: Gratis inngang

BobDylanforedragLitteraturviter og forsker Oddgeir Synnes med band holder foredrag og konsert. Temaet er «Now’s the time for your tears. Bob Dylan og det lidende mennesket».

Synnes har flere ganger forelest over Bob Dylans tekster. Synnes er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole og er i tillegg ansatt i en bistilling ved Høgskolen i Molde. I foredraget setter han fokus på hvordan den legendariske musikeren og poeten er som historieforteller i møte med lidende mennesker.

Synnes har fått med seg et lokalt band, «Oddgeir and the nerds» til å fremføre Dylan-låter. Bandet består av Karl Yngvar Dale(bass), Atle Ødegård(gitar), Kjell Atle Orø(piano/synth) og Joachim Orvik(trommer). De to førstnevnte arbeider også ved Høgskolen i Molde.

I tillegg vil det være en åpen forelesning på Høgskolen i Molde ved Oddgeir Synnes. Dette finner sted fredag 16.juni kl. 10.15, B-138.

Arrangører for begge arrangement er Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Molde sammen med Molde bibliotek.

 

 

 

Byens rolle i klimaomstillingene ved Håvard Haarstad

Dato: torsdag 19. januar
Tid: kl.19.00
Sted: Teatret Vårt, Plassen (NB! flyttet fra Storyville)

Bergen, mars 2015: Håvard Haarstad, UiB. Foto: Eivind Senneset

Bergen, mars 2015: Håvard Haarstad, UiB. Foto: Eivind Senneset

Arrangementet er Molde biblioteks bidrag til Klimafestivalen § 112 18. – 28. januar 2017, der det i Molde blir avholdt en rekke tiltak med ulike arrangører og med klima som grønn tråd. Håvard Haarstad (38) er samfunnsgeograf og forsker på bærekraftig utvikling. For tida leder han prosjektet «European cities as actors in climate and energy transformations». Prosjektet som starta i 2016 ser spesielt på nettverk og læring mellom byer og hvordan idéer tatt fra andre steder blir tatt opp og implementert i spesifikke byer. Hans egne casestudier i prosjektet er fokusert på smartby-strategier og hva dette betyr i norsk sammenheng. Haarstad har studert samfunnsgeografi i både Bergen og USA.

Hjernen er stjernen ved Kaja Nordengen

Onsdag 11. januar
Tid: kl.19.00
Sted: Teatret Vårt, Plassen
Pris: Gratis inngang

nordengen%20kaja-krediteres%20foto%20sturlasonKaja Nordengen (f.1987) jobber som lege i nevrologi og post Doc. ved Akershus universitetssykehus. Hun fullførte en doktorgrad om hjernen i 2014. Nordengen har holdt en rekke kurs om hjernen og nervesystemet og har de siste åtte årene undervist ved Universitet i Oslo.

Nordengen kom i år ut med boka «Hjernen er stjernen. Ditt eneste uerstattelige organ». Forordet er skrevet av May-Britt Moser, nobelprisvinner i medisin og illustrasjoner av Guro Nordengen.

Molde bibliotek og nevrologisk avdeling ved Molde sjukehus gjennomførte i 2015 ei foredragsrekke om hjernen som hadde svært stor publikumsoppslutning.  Med dette besøket av Kaja Nordengen ser vi begge fram til et gledelig gjensyn som arrangører

Boksalg ved Notabene

Bokbad om Odd Karsten Tveits siste bok Salongen i Jerusalem

Onsdag 2. november
Tid: kl.19.00
Sted: Teatret Vårt, Plassen
Pris: Gratis inngang

Forfatter, journalist og NRK-reporter Odd Karsten Tveit i samtale med historiker og forsker Marte Heian-Engdal

org_salongen%20i%20jerusalem_hoyDisse to møtes i anledning Tveits nye bok «Salongen i Jerusalem. Tro, krig og spionasje» som i høst kom ut på Kagge forlag. Sammen skal de trekke linjer helt fram til dagens situasjon i Midt-Østen. Heian-Engdal har Midt-Østen som spesialfelt og Tveit har fulgt det dramatiske konfliktspillet i Midtøsten på nært hold og skaffet seg et enestående kontaktnett på alle sider av frontene.

Boksalg ved Notabene

 

 

Tvilens forbannelse – knekk balansekoden ved Britt Fadnes

Dato: onsdag 31. august
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville, Plassen

Fadnes-Britt_author_fullBritt Fadnes er fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Har arbeidet over 30 år i psykiatrien, de siste 26 årene på Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Hun begynte høsten 2000 å arbeide spesifikt med å utforske balansens betydning for bedre kontroll – både kroppslig og mentalt.

I kveldens foredrag skal Fadnes snakke om sin 4. og til nå siste bok  Tvilens forbannelse – knekk balansekoden! Forfatteren beskriver den slik: «Boka er en praktisk håndbok. Hensikten er å formidle enklere og mer pedagogisk hvorfor og hvordan hjernen må lære av kroppen. Kropp og hjerne må snakke sammen. Språket er hverdagsbevegelser der hyppige oppdateringer av balanse er det som sikrer god kvalitet. Takt og rytme i bevegelser og hensiktsmessig bruk av hender og oppmerksomhet viser seg avgjørende for å få den dysfunksjonelle tvilen under kontroll. Får tvilen feste seg, fører det til fortvilelse. Selv om boka primært henvender seg til de som arbeider med mennesker som sliter i hverdagen og de som sjøl kjenner problemet på kroppen, har vi alle et forbedringspotensial. Det gjelder ikke minst å kunne forsinke en sikker nedbygging med økende alder.»

Les mer: http://www.balansekoden.no
Boksalg.

 

 

Steinar Lødings forfatterskap: en ukjent mester i norsk romankunst

Dato: mandag 2. mai
Tid: kl.19.00
Sted: Teatret Vårt, Plassen

Foredrag om Steinar Lødings forfatterskap ved Fredrik Wandrup

Wandrup-Fredrik3

Foto: Steinar Buholm,  Dagbladet

Lødings bøker er ukjent for den alminnelige leser, men har desto mer kultstatus blant landets forfattere og anmeldere! Steinar Løding er både født og bosatt i Molde. Løding har gitt ut romanene Glomma brenner (1982), Erindringens tre (1992), Jernalderdrøm. Første bok. Flukten til Ninive (1997), Jernalderdrøm. Andre bok. Og. Forsøk på en poetikk (2008) og Jernalderdrøm. Tredje bok. Fragmenter av en aldri ferdigskrevet familieroman. (Bind 1, 2015)

I 1998 ble Løding tildelt Bjørnsonstipendet for Jernalderdrøm. Første bok. Denne ble også sterkt rost av kritikerne. I 2015 fikk Jernalderdrøm. Tredje bok terningkast 6 av Fredrik Wandrup

Fredrik Wandrup, journalist og forfatter, har jobbet i Dagbladet siden 1976. Der har han markert seg som reporter og kritiker på en rekke fagområder, ikke minst på kulturfeltet, der han har dekket litteratur, musikk og film. I dag er han avisens litterære hovedanmelder. Han har også skrevet flere bøker, blant annet biografier om forfatterne Jens Bjørneboe og Olaf Bull, dessuten bøker om James Bond, kronprins Haakon og Radka Toneff. Han har også utgitt romanen Svart poker.

Gratis og åpent for alle!

Språkvariasjon i Romsdal ved Edit Bugge

Dato: mandag 7. mars
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville, Plassen

Edit BuggeÅ meistre eit språk handlar ikkje berre om å meistre dei grammatiske reglane i språket, eller å kunne alle orda i ordboka. Ein må og ha kunnskap om variasjonen i språket og kjenne dei sosiale verdiane som blir knytta til ulike språkvariantar. Den som brukar språket i skrift og tale, må vite korleis dei best skal utnytte den språklege variasjonen i ulike situasjonar.

I dette foredraget vil førsteamunensis Edit Bugge risse opp eit kart over det språklege landskapet som romsdalingar skriv og snakkar i dag, og ho vil vise korleis språkleg og sosiolingvistisk kompetente romsdalingar manøvrerer i eit mylder av språkleg variasjon.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Molde bibliotek og Molde Mållag