Tvilens forbannelse – knekk balansekoden ved Britt Fadnes

Dato: onsdag 31. august
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville, Plassen

Fadnes-Britt_author_fullBritt Fadnes er fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Har arbeidet over 30 år i psykiatrien, de siste 26 årene på Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Hun begynte høsten 2000 å arbeide spesifikt med å utforske balansens betydning for bedre kontroll – både kroppslig og mentalt.

I kveldens foredrag skal Fadnes snakke om sin 4. og til nå siste bok  Tvilens forbannelse – knekk balansekoden! Forfatteren beskriver den slik: «Boka er en praktisk håndbok. Hensikten er å formidle enklere og mer pedagogisk hvorfor og hvordan hjernen må lære av kroppen. Kropp og hjerne må snakke sammen. Språket er hverdagsbevegelser der hyppige oppdateringer av balanse er det som sikrer god kvalitet. Takt og rytme i bevegelser og hensiktsmessig bruk av hender og oppmerksomhet viser seg avgjørende for å få den dysfunksjonelle tvilen under kontroll. Får tvilen feste seg, fører det til fortvilelse. Selv om boka primært henvender seg til de som arbeider med mennesker som sliter i hverdagen og de som sjøl kjenner problemet på kroppen, har vi alle et forbedringspotensial. Det gjelder ikke minst å kunne forsinke en sikker nedbygging med økende alder.»

Les mer: http://www.balansekoden.no
Boksalg.

 

 

Steinar Lødings forfatterskap: en ukjent mester i norsk romankunst

Dato: mandag 2. mai
Tid: kl.19.00
Sted: Teatret Vårt, Plassen

Foredrag om Steinar Lødings forfatterskap ved Fredrik Wandrup

Wandrup-Fredrik3

Foto: Steinar Buholm,  Dagbladet

Lødings bøker er ukjent for den alminnelige leser, men har desto mer kultstatus blant landets forfattere og anmeldere! Steinar Løding er både født og bosatt i Molde. Løding har gitt ut romanene Glomma brenner (1982), Erindringens tre (1992), Jernalderdrøm. Første bok. Flukten til Ninive (1997), Jernalderdrøm. Andre bok. Og. Forsøk på en poetikk (2008) og Jernalderdrøm. Tredje bok. Fragmenter av en aldri ferdigskrevet familieroman. (Bind 1, 2015)

I 1998 ble Løding tildelt Bjørnsonstipendet for Jernalderdrøm. Første bok. Denne ble også sterkt rost av kritikerne. I 2015 fikk Jernalderdrøm. Tredje bok terningkast 6 av Fredrik Wandrup

Fredrik Wandrup, journalist og forfatter, har jobbet i Dagbladet siden 1976. Der har han markert seg som reporter og kritiker på en rekke fagområder, ikke minst på kulturfeltet, der han har dekket litteratur, musikk og film. I dag er han avisens litterære hovedanmelder. Han har også skrevet flere bøker, blant annet biografier om forfatterne Jens Bjørneboe og Olaf Bull, dessuten bøker om James Bond, kronprins Haakon og Radka Toneff. Han har også utgitt romanen Svart poker.

Gratis og åpent for alle!

Språkvariasjon i Romsdal ved Edit Bugge

Dato: mandag 7. mars
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville, Plassen

Edit BuggeÅ meistre eit språk handlar ikkje berre om å meistre dei grammatiske reglane i språket, eller å kunne alle orda i ordboka. Ein må og ha kunnskap om variasjonen i språket og kjenne dei sosiale verdiane som blir knytta til ulike språkvariantar. Den som brukar språket i skrift og tale, må vite korleis dei best skal utnytte den språklege variasjonen i ulike situasjonar.

I dette foredraget vil førsteamunensis Edit Bugge risse opp eit kart over det språklege landskapet som romsdalingar skriv og snakkar i dag, og ho vil vise korleis språkleg og sosiolingvistisk kompetente romsdalingar manøvrerer i eit mylder av språkleg variasjon.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Molde bibliotek og Molde Mållag

Hjernen og musikk ved Geir Olve Skeie

Dato: Onsdag 25. november
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville, Plassen

Skeie, Geir OlveHvordan bearbeider hjernen musikk og hvor i hjernen skjer det? Hva er grunnen til at vi er musikalske og finnes det en musikalsk bevissthet? Geir Olve Skeie vil fortelle om de ubevisste prosessene som skjer i hjernen når vi lytter til musikk. Sjøl spiller han piano og har interessert seg for musikk siden barneårene.

Geir Olve Skeie er nevrolog ved Haukeland sykehus og professor II ved Griegakademiet i Bergen. Siden 2005 har de to institusjonene samarbeidet om musikkterapi til ulike nevrologiske pasienter. Det er spesielt Parkinson- og slagpasienter som får tilbud om denne behandlingsformen ved at musikk brukes til å trene opp motoriske funksjoner.  «Vi ser at det virker», sier han.

Dette er det siste av i alt 8 hjerneforedrag i anledning Det europeiske hjerneåret 2015; alle i et samarbeid mellom nevrologisk avdeling på Molde sjukehus, Molde bibliotek og Bjørnsonfestivalen.

Hjernen og bevissthet ved Johan Storm

Dato: Onsdag 28. oktober
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville, Plassen

Storm, JohanVår egen bevissthet er det vi er mest fortrolig med i livet. Opplevelsene våre av å sanse, føle og tenke – det som forsvinner i dyp, drømmeløs søvn, narkose eller koma, og som kommer tilbake når vi våkner opp. Men hva er egentlig bevissthet? For forskerne er det fremdeles et mysterium hvordan bevisste opplevelser kan oppstå fra fysiske prosesser og kjemiske signaler som foregår i løpet av millisekunder i hjernen. Dette er blitt kalt den største intellektuelle utfordring i vårt årtusen, og krever etter alt å dømme en tverrfaglig tilnærming.

Johan Storm er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo er en landets fremste hjerneforskere.

Les mer:
http://bevissthetsforum.no/
http://www.med.uio.no/imb/forskning/grupper/hjernesignaler/index.html

2015 er Det europeiske hjerneåret, og i den anledning arrangerer nevrologisk avdeling ved Molde sykehus, Molde bibliotek og Bjørnsonfestivalen en foredragsserie om den fantastiske menneskehjernen. Her retter vi oppmerksomheten mot hvordan hjernen fungerer og mot sykdommer knyttet til sentralnervesystemet. Foredragene holdes på Plassen, er gratis for alle og arrangeres i løpet av våren og høsten 2015.

Markering av Verdensdagen for psykisk helse om egenverdi: Se hverandre – kast maska

Dato: Onsdag 21. oktober
Tid: kl.19.00
Sted: Teatret Vårt, Plassen

logo_fullpsykisk helseTema for Verdensdagen 2015 er «Se hverandre – kast maska» og handler om egenverdi og psykisk helse, om å tørre å vise riper i lakken. Å være åpen om egen sårbarhet kan bidra til at flere unngår psykiske helseutfordringer. 4 innledere snakker om hvert sitt undertema knytta til Verdensdagen. Arrangører er Mental helse avd Molde og Molde bibliotek.

Program:
Åpning ved leder av Mental helse, avd. Molde
«Du er bra nok» ved psykolog Ragnhild Ese
«Tilbake til livet» ved foredragsholder Simen Almås
«Om sårbarhet» ved psykologspesialist Karl Yngvar Dale
«En vei til personlig vekst» ved psykiater Heidi Bjørnerem

Gratis og åpent for alle. Velkommen!

Selvmord – fra forståelse til forebygging ved Mette Lyberg Rasmussen

Dato: Onsdag 14. oktober
Tid: kl.19.00
Sted: Storyville, Plassen

Mette L Rasmussen 8_PRESSEHva får et menneske til å gjøre noe så dramatisk – og endelig – som å ta livet sitt? I Norge tar ca. 550 mennesker livet sitt hvert år, og unge menn utgjør en vesentlig del av disse selvmordene. I motsetning til tidligere antagelser om at 9 av ti av de som tar livet sitt har en psykisk lidelse på dødstidspunktet, viser nye studier at i mange selvmord foreligger ingen tegn på alvorlig psykisk lidelse i forkant. Psykolog Mette Lyberg Rasmussen vil i dette foredraget snakke om hva vi vet om hvorfor mennesker tar livet sitt og hvilke implikasjoner dette har for forebygging.

Rasmussen er klinisk psykolog og har siden 2006 jobbet som forsker ved Folkehelseinstituttet. Hun har bred erfaring fra arbeid med mennesker etter selvmordsforsøk og med etterlatte etter selvmord, og var en av forfatterne bak den nasjonale veilederen – Etter selvmordet (2011). Doktorgraden hennes fra 2013 hadde tittelen «Suicide among young men: Self-esteem regulation in transition to adult life» og har vekket stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt fordi den utfordrer den etablerte oppfatningen om selvmord primært er et symptom på psykisk lidelse og at forebygging er et hovedanliggende kun for psykisk helsevern.

En skuespiller ved  Teatret Vårt leser skjønnlitterære tekster.

Popvit om mentale lidelser
Høsten 2015 arrangerer Molde bibliotek og foreningen Mental Helse fire arrangement om ulike mentale lidelser. Arrangementene er en oppfølger til programrekken «Å gi språk til psykiske kriser» som ble arrangert i 2014.